Whisstone, de oplossing
tegen verkeerslawaai

Geluidsreductie door diffractie.

Stap 1

Geluidsgolven ontstaan door contact tussen (auto)banden en het wegdek. De golven verplaatsen zich naar de zijkant van de weg, met als gevolg: geluidsoverlast.

Stap 2

De Whisstone is een innovatief, duurzaam betonnen systeem, voorzien van gleuven met diverse dieptes dat is afgestemd op de resonantiefrequenties van het verkeerslawaai.

Stap 3

De horizontale geluidsgolf scheert over de Whisstone, de trillende moleculen schieten de gleuf in. De resonerende moleculen botsen vervolgens bij het omhoog gaan met de horizontaal verplaatsende moleculen.

Stap 4

Geluid zoekt de weg van de minste weerstand. De horizontale geluidsgolf ontwijkt de door de Whisstone opgebouwde weerstand en buigt af naar boven. Het gevolg: een geluidsreductie van 2,5 tot 4 decibel.

Geluidsoverlast is hinderlijk en potentieel schadelijk

Geluidsoverlast van verkeer verminderen, dat is waar 4Silence voor staat. Sustainable noise reduction, innovatieve en duurzame oplossingen, wetenschappelijk onderbouwd, bewezen resultaat. De Whisstone is de eerste, maar nog lang niet de laatste innovatie van 4Silence.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast door verkeer niet alleen hinderlijk is, maar ook dat het zelfs schadelijk kan zijn doordat mensen een hoger stressniveau ervaren of bijvoorbeeld slecht slapen door de overlast.

Laatste nieuws

Meer nieuwsberichten
August 14, 2018
08/14/2018

Whisstone voor trambaan Den Haag?

Bron: De Scheveningsche Courant

August 1, 2018
08/1/2018

Whisstone en Whiswall voor Nijmegen

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidscherm aan het Gaziantepplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze […]

January 22, 2018
01/22/2018

4Silence winnaar van SBIR uitvraag “minder geluid langs de provinciale weg”.

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen […]

December 12, 2017
12/12/2017

4Silence ontvangt opdracht van Deutsche Bahn

4Silence heeft in november opdracht gekregen van de Deutsche Bahn voor het testen van de Whiswall langs het Duitse spoor. De test maakt onderdeel uit […]