Whisstone, de oplossing
tegen verkeerslawaai

Geluidsreductie door diffractie.

Stap 1

Geluidsgolven ontstaan door contact tussen (auto)banden en het wegdek. De golven verplaatsen zich naar de zijkant van de weg, met als gevolg: geluidsoverlast.

Stap 2

De Whisstone is een innovatief, duurzaam betonnen systeem, voorzien van gleuven met diverse dieptes dat is afgestemd op de resonantiefrequenties van het verkeerslawaai.

Stap 3

De horizontale geluidsgolf scheert over de Whisstone, de trillende moleculen schieten de gleuf in. De resonerende moleculen botsen vervolgens bij het omhoog gaan met de horizontaal verplaatsende moleculen.

Stap 4

Geluid zoekt de weg van de minste weerstand. De horizontale geluidsgolf ontwijkt de door de Whisstone opgebouwde weerstand en buigt af naar boven. Het gevolg: een geluidsreductie van 2,5 tot 4 decibel.

Geluidsoverlast is hinderlijk en potentieel schadelijk

Geluidsoverlast van verkeer verminderen, dat is waar 4Silence voor staat. Sustainable noise reduction, innovatieve en duurzame oplossingen, wetenschappelijk onderbouwd, bewezen resultaat. De Whisstone is de eerste, maar nog lang niet de laatste innovatie van 4Silence.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast door verkeer niet alleen hinderlijk is, maar ook dat het zelfs schadelijk kan zijn doordat mensen een hoger stressniveau ervaren of bijvoorbeeld slecht slapen door de overlast.

Laatste nieuws

Meer nieuwsberichten
September 8, 2017
09/8/2017

Laag frequent geluid valt steeds meer op langs snelwegen

Geluidsreducerende middelen bij snelwegen veroorzaken meer overlast van lage bromtonen bij omwonenden. Geluidschermen en speciaal asfalt nemen de hoge frequenties weg, maar de lage tonen zijn […]

April 21, 2017
04/21/2017

RIVM onderzoekt effect van geluidsoverlast op ontwikkeling van kind

Uit recent Duits onderzoek blijkt dat kinderen die in een lawaaierige omgeving wonen een ontwikkelingsachterstand oplopen. Het RIVM gaat het effect van bijvoorbeeld verkeersgeluid op […]

April 11, 2017
04/11/2017

Belgische autoriteiten testen laag geluidsscherm

Op 10 en 11 april heeft het agentschap wegen & verkeer testen uitgevoerd op het lage geluidsschermscherm in Losser. De diffractoren zijn meegenomen als innovatieve geluidreducerende oplossing […]

January 27, 2017
01/27/2017

4Silence krijgt opdracht van ProRail voor laag scherm

4Silence heeft van ProRail opdracht gekregen voor een test van een laag scherm langs het spoor nabij Susteren. Het lage scherm, de Whiswall genoemd, heeft een […]