4Silence feliciteert Bathmen met Gouden Decibel Award

11-10-2016 Bert Jan Danker

Het dorp Bathmen is een idyllische kern direct aan de A1. Vele automobilisten hebben het dorp gepasseerd zonder te merken dat er sprake is van een kern met bijna 4.000 inwoners. Het dorp is door stroken met bomen vrijwel onzichtbaar vanaf de A1. Helaas betekent dit niet dat het geluid van de A1 daarmee ook onhoorbaar is. Integendeel: over Bathmen ligt een deken van geluid van enerzijds de A1 en anderzijds de spoorlijn Amsterdam-Berlijn, de toekomstige noordelijke aftakking van de Betuwelijn. Het akoestisch woon- en leefklimaat is daardoor ronduit belabberd. Een situatie die roept om maatregelen om het wegverkeerslawaai te verminderen.

Rijkswaterstaat ontwikkelt momenteel plannen om de capaciteit van de weg verder te verhogen. Daarvoor wordt de weg verbreed naar 2×3 rijstroken. Dit lijkt een uitgelezen moment om maatregelen te treffen zodat het woon- en leefklimaat wordt verbeterd. Niets is echter minder waar. Er wordt geen enkele zinvolle maatregel getroffen bij de enige langs de A1 in Nederland die op geen enkele wijze wordt beschermd tegen het verkeerslawaai van de A1. RWS glipt telkens door de mazen van de wet.

Om de verschillende partijen te stimuleren om toch mee te denken over zinvolle maatregelen, heeft de Belangenvereniging Bathmen het initiatief genomen om zelf een maatregelontwerp te ontwikkelen. De randvoorwaarden die daarbij zijn gesteld zijn niet mals. Er moet sprake zijn van:

  • een maatregel die ook een duidelijk merkbaar effect heeft;
  • een maatregel die geluid dient te reduceren (de hinder dient niet te worden verplaatst)
  • een maatregel die landschappelijk goed inpasbaar is;
  • een maatregel die zichzelf helpt terug te betalen.

 

Wat is er mogelijk?

Samen met enkele lokale geluidsspecialisten is de BVB een ontwerpproces gestart. Zoals gewoonlijk was het vertrekpunt een simpele geluidswal die de kern van Bathmen afschermt.

Effectief en op diverse plekken een prima oplossing.

afbeelding1

Het kan veel beter! Waarom gebruiken we de wal niet om te laten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben het over meerdere kilometers wal die, door ze te voorzien van zonnepanelen een grote nuttige bijdrage kunnen leveren. Niet alleen aan de duurzaamheidsdoelstelling maar ook aan de financiering van de wal zelf.

afbeelding2

Landschappelijk ligt er natuurlijk best wel een opgave. Maar door de wal aan de achterzijde glooiend weg te laten lopen en te beplanten, is een mooie inpassing ineens heel dichtbij! Geen lelijke dijk of muur meer in het landschap maar een mooie inbedding in de omgeving.

afbeelding3

Laten we eens technologie toevoegen. Een diffractor bijvoorbeeld, verhoogd en enigszins schuin geplaatst, om zo goed effect te hebben. Een diffractor heeft een belangrijk voordeel: lage kosten.

afbeelding4

En als we dit alles combineren?

afbeelding5

De combinatie bestaat uit een relatief lage wal die geleidelijk wegloopt in het landschap. Deze wal kan worden gemaakt van grond van bijvoorbeeld grondbanken. Daardoor kan het materiaal tegen zeer lage of zelfs geen kosten worden verkregen. Dat de aanleg daarmee, afhankelijk van het aanbod van grond, wat langer duurt, nemen we op de koop toe. Uiteindelijk ontstaat er binnen een paar jaar een parkachtig landschap die langs de weg uitmondt in een geluidswal.

Op de wal en in de middenberm liggen diffractoren waarmee de geluidsreductie verder wordt vergroot. Tegen de wal liggen zonnecollectoren. Als dan vervolgens het wegdek ook nog eens wordt uitgevoerd met een innovatieve geluidsreducerende deklaag, ontstaat ineens een heel ander, beter klimaat in Bathmen. Een geluidsreductie richting 10 dB is heel realistisch.

En nu?

Bathmen bruist van de idee├źn en initiatieven. Er zijn zelfs al partijen die willen participeren in de aanleg en realisatie van de wal met zonnepanelen. De gemeente Deventer denkt volop met ons mee en de provincie Overijssel heeft potjes voor duurzame projecten langs de A1.

Rijkswaterstaat zal, in eerste instantie, natuurlijk toetsen aan de wettelijke kaders en (doelmatigheids)criteria. Zonder lokale bijdragen lijkt dat voor Bathmen weer te verzanden in het bekende doekje voor het bloeden. Toch denkt Rijkswaterstaat ook mee. Zo is, in samenwerking met Rijkswaterstaat een driedimensionale fotorealistische impressie gemaakt. Een impressie waarmee we aantonen dat ons ontwerp niet alleen functioneel is, maar er ook nog eens heel mooi uitziet.

afbeelding6

afbeelding7

Zie voor meer impressies www.a1bathmen.nl.