Nieuwe diffractoren geplaatst op N732

01-27-2017 Bert Jan Danker

Op 25 januari zijn langs de Lossersestraat in Enschede nieuwe diffractoren geplaatst. De diffractoren zijn een doorontwikkeling op de eerste versie.

Samen met de onderbouw zorgen de diffractoren voor een laag geluidsscherm genaamd de Whiswall. De totale hoogte van dit scherm is 1 meter. Uit eerdere metingen bleek dat de Whiswall  tussen de 8 en 9 dB reduceerd.

Op de nieuwe diffractoren zullen binnenkort geluidsmetingen worden uitgevoerd. Indien deze metingen voldoende reductie laten zien zal de Whiswall worden ingezet als proefscherm langs de snelweg A9 in Heiloo.