4Silence winnaar van SBIR uitvraag “minder geluid langs de provinciale weg”.

01/22/2018 Bert Jan Danker

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen […]

4Silence ontvangt opdracht van Deutsche Bahn

12/12/2017 Bert Jan Danker

4Silence heeft in november opdracht gekregen van de Deutsche Bahn voor het testen van de Whiswall langs het Duitse spoor. De test maakt onderdeel uit […]

ProRail test Whiswall in Susteren

12/12/2017 Bert Jan Danker

ProRail test nieuw type geluidsscherm in Susteren Op een braakliggend terrein in Susteren test ProRail de komende maanden samen met het bedrijf 4Silence een geluidsscherm […]

Laag frequent geluid valt steeds meer op langs snelwegen

09/8/2017 Bert Jan Danker

Geluidsreducerende middelen bij snelwegen veroorzaken meer overlast van lage bromtonen bij omwonenden. Geluidschermen en speciaal asfalt nemen de hoge frequenties weg, maar de lage tonen zijn […]

RIVM onderzoekt effect van geluidsoverlast op ontwikkeling van kind

04/21/2017 Bert Jan Danker

Uit recent Duits onderzoek blijkt dat kinderen die in een lawaaierige omgeving wonen een ontwikkelingsachterstand oplopen. Het RIVM gaat het effect van bijvoorbeeld verkeersgeluid op […]