Whisstone en Whiswall voor Nijmegen

08-1-2018 Bert Jan Danker

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidscherm aan het Gaziantepplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze en andere maatregelen om het geluid op deze wegen terug te dringen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na uitvoerig overleg met omwonenden uit de 4 omliggende wijken en geeft hiermee uitvoering aan de motie ‘West Wil Groene Buffer’.

Diffractor en Whiswall

Langs de Energieweg, op het traject tussen de rotonde Dr. de Blécourtstraat tot aan de rotonde Ambachtsweg, komt een zogenaamde ‘diffractor’. Deze metalen constructie op maaiveld fragmenteert het geluid en krult het resterende geluid naar boven toe, waardoor eenzelfde geluidreductie – 2 decibel (dB) – wordt behaald als met een geluidscherm van één meter.

Langs de Neerbosscheweg wordt het bestaande geluidscherm aan het Gaziantepplein in noordwestelijke richting verlengd op de aanbrug richting knooppunt Neerbosch en in zuidwestelijke richting tot aan het Bosje van de Baron. Op beide locaties kan hiermee een geluidreductie van 3 dB worden bereikt. Op deze locatie is voor geluidschermen gekozen, omdat dit beter aansluit bij het huidige beeld en omdat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van diffractoren. Ook op het traject ter hoogte van de Sonatestraat en de Aubadestraat komen diffractoren, maar dan op een hoogte van één meter. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit, sociale- en verkeersveiligheid is er voor deze maximale hoogte gekozen, waarmee een geluidreductie van 6dB kan worden behaald.

Bron: Geluidsnieuws / gemeente Nijmegen