4Silence bij documentaire Brandpunt+ Mag het wat stiller?!

11-16-2018 Bart Willems

Lawaai is een groot gezondheidsprobleem. Het is de op één na grootste bedreiging voor de volksgezondheid, na luchtvervuiling. Mensen worden ziek van herrie, krijgen hartklachten, stress en kunnen er zelfs aan overlijden. Zonder adequate maatregelen zal geluid in Nederland het grootste milieuprobleem van deze tijd worden.

Op de Nederlandse wegen is nog nooit zoveel gereden. Vorig jaar maar liefst 147,6 miljard kilometer, meldde het CBS afgelopen week. Verkeershinder is dan ook nummer 1 als het gaat om geluidsoverlast, gevolgd door vlieg- en treinverkeer.

Serieuze klachten

In onze woonomgeving veroorzaakt dit lawaai vooral slaapverstoring. Zeker een miljoen mensen slaapt minder goed of ligt zelfs wakker door lawaai. En dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Onderzoek van het RIVM laat zien dat dit leidt tot stress en vaak een te hoge bloeddruk. Hierdoor ontwikkelen mensen verschillende vormen van hart- en vaatziekten. Waaraan mensen zelfs overlijden.

 Politiek

Er moet wat gebeuren om het verkeerslawaai de kop in te drukken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kwam vorige maand met een rapport  waarin de maximale decibel-geluidswaarden beduidend lager liggen dan die we in Nederland hanteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert de aanbevelingen maar kan nog niet zeggen of ze die gaan invoeren. Voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is het duidelijk deze WHO richtlijnen moeten gevolgd worden. Ook pleiten ze voor regels die omwonenden beter beschermen tegen geluidsoverlast. Coalitiepartner D66 organiseert binnenkort een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over geluid en gezondheid. Ze hopen meer inzicht te vergaren om zo tot een aanpak van geluidsreductie te komen.

Oplossingen

In Brandpunt+ zien we dat er in Nederland oplossingen bedacht en toegepast worden. Zo wordt er getest met stiller asfalt, met de diffractor, een Nederlandse uitvinding die bestaande geluidsschermen beter moet laten werken en geluiddempende gevelisolatie. Maar is dit genoeg?

de hele documentaire is te kijken op https://www.npostart.nl/KN_1702762