Diffractoren op brug langs A73 Venlo

11-8-2018 Bert Jan Danker

Op woensdag 31 oktober is voor het eerst de Whistop toegepast. De diffractoren die bovenop een bestaand scherm worden geplaatst zijn gemonteerd op de brug over de Maas langs de A73 in Venlo.

De opdracht is verleend door de gemeente Venlo in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Het bestaande glazen geluidsscherm van 2 meter hoog diende verhoogd te worden maar de brugconstructie bleek niet berekend te zijn op deze verhoging. De oplossing werd gevonden in aluminium diffractoren die met behulp van een bevestigingsconstructie werden verbonden op het bestaande glazen geluidsscherm.

Momenteel worden er metingen verricht om de reductie te bepalen van de Whistop. Indien de gewenste reducties behaald worden zal de gehele brug worden voorzien van de Whistop elementen.