Whisstone voor trambaan Den Haag?

08/14/2018 Bert Jan Danker

Bron: De Scheveningsche Courant

Whisstone en Whiswall voor Nijmegen

08/1/2018 Bert Jan Danker

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidscherm aan het Gaziantepplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze […]

4Silence winnaar van SBIR uitvraag “minder geluid langs de provinciale weg”.

01/22/2018 Bert Jan Danker

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen […]

4Silence ontvangt opdracht van Deutsche Bahn

12/12/2017 Bert Jan Danker

4Silence heeft in november opdracht gekregen van de Deutsche Bahn voor het testen van de Whiswall langs het Duitse spoor. De test maakt onderdeel uit […]

ProRail test Whiswall in Susteren

12/12/2017 Bert Jan Danker

ProRail test nieuw type geluidsscherm in Susteren Op een braakliggend terrein in Susteren test ProRail de komende maanden samen met het bedrijf 4Silence een geluidsscherm […]