Geschiedenis

Sinds de oprichting in 2012 hebben we niet stilgezeten. Klik en ontdek hoe 4Silence zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

 1. Oprichting 4Silence

  Ysbrand Wijnant richt 4Silence op, gebaseerd op zijn idee om geluidsreductie van wegen en spoorwegen te realiseren door het verkeerslawaai af te buigen.

 2. De eerste pilotprojecten

  De eerste pilotprojecten vinden plaats, bij de provincie Gelderland. Het resultaat: revolutionaire waarden in de strijd tegen vekeerslawaai! De werking van WHIS©Stone, zoals de diffractor wordt genoemd, wordt in deze pilots definitief aangetoond. Bij de eerste test realiseerden we een (extra) geluidsreductie van 2.5 dB. In combinatie met het stil asfalt werd zelfs een reductie gerealiseerd van 6.5 dB.

 3. Optimalisatie van de WHIS©Stone

  De WHIS©Stone wordt geoptimaliseerd. Duurzaamheid, beheer, onderhoud en veiligheid worden geïmplementeerd. De start wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat en RiVM gemaakt om het concept van diffractie van geluid ingebed in de wet- en regelgeving te krijgen.

 4. Werken aan innovatie

  Er wordt een nieuw product ontwikkeld. Een geluidsscherm met een hoogte van ca. 90 cm, voorzien van een diffractor. Deze wordt getest in samenwerking met de provincie Overijssel. De behaalde resultaten zijn wederom veelbelovend. Er wordt tijdens de pilots een geluidsreductie van ca. 9 dB behaald. Dit is vergelijkbaar met een geluidsscherm van ca. 2,5 meter hoogte. Hét voordeel van de 4Silence oplossing is natuurlijk dat het uitzicht niet wordt belemmerd. Daarnaast worden de kosten naar verwachting gehalveerd.

 5. Een erkende methode

  Een Team van Akoestisch Experts, (TNO, M+P, DgMR, DB-Vision, Rijkswaterstaat, en Prorail) werkt aan een meet- en rekenvoorschrift om het 4Silence concept als erkende methode toe te kunnen passen.

 6. Hier zal de marktintroductie centraal staan, waarbij onze systemen worden toepast in de strijd tegen het verkeerslawaai.

Geluidsoverlast van verkeer verminderen

Geluidsoverlast van verkeer verminderen, dat is waar 4Silence voor staat. Sustainable noise reduction, innovatieve en duurzame oplossingen, wetenschappelijk onderbouwd en met bewezen resultaat. De Whisstone is de eerste, maar nog lang niet de laatste innovatie van 4Silence.

Meerdere pilotprojecten bij Rijkswaterstaat en diverse provincies laten inmiddels zien dat er relevante geluidsreducties van meer dan drie decibel zijn te realiseren met de Whisstone. Daarmee is het een van de drie serieuze oplossingen voor het reduceren va verkeerslawaai.

Naast het absorberen van geluid door middel van stil asfalt en het tegenhouden van geluid met wal of scherm is de Whisstone de nieuwste wereldwijde innovatie voor de afbuiging van geluid.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast door verkeer niet alleen hinderlijk is, maar ook dat het zelfs schadelijk kan zijn doordat mensen een hoger stressniveau ervaren of bijvoorbeeld slecht slapen door de overlast. Vanuit Enschede werkt het team van 4Silence, onder leiding van akoestiek wetenschapper Ysbrand Wijnant en ondernemer Eric de Vries, aan toepasbare oplossingen.

Whisstone video

We leggen graag stap voor stap uit hoe de Whisstone bijdraagt aan het reduceren van geluidsoverlast. Klik verder en bekijk onze video.